Kundportal

Bevakning

Till stegen kontering, sakgranskning och attest finns ett bevakningssteg dit fakturan kan skickas via skicka-formuläret.

Syftet med steget Bevakning är att användaren enkelt ska kunna se vilka fakturor i arbetskön vars handläggning är påbörjade men av olika anledningar inte kunnat avslutas direkt. Detta visas genom att fakturorna som bevakas får status Bevakning [steg] i arbetskön.

I steget Bevakning kan samtliga funktioner utföras som i ordinarie steget.


Tidsgräns i steget Bevakning

För fakturor som läggs för bevakning beräknar systemet en tidsgräns vilken infaller ett antal dagar framåt i tiden från när fakturan skickas till bevakning.

Antalet dagar kan anges i administrationsverktyget under Systemkonfiguration - Systeminställningar - Flöde, parametern HoldLimit.

När tidsgränsen passerats går fakturan tillbaka till det ordinarie steget.