Kundportal

Dashboard

Klicka på  i den svarta menykolumnen till vänster.


Välj bolag

Börja med att välja bolag i droplisten överst på sidan. 

För att ett bolag ska visas i listan måste du tillhöra en roll som har behörighet till rapporter i det bolaget. Du kan läsa mer om detta i artikeln Roller rapport- och sökbehörighet.


Bocka i de bolag du vill se och klicka på krysset för att stänga formuläret.


Tips för att välja bolag

 • Filtrera listan genom att skriva i textrutan.
 • Sortera listan genom att klicka på respektive rubrik
 • Välj alla bolag du ser genom att bocka i kryssrutan bredvid rubriken.
 • Ta bort alla de markerade val du ser genom att bocka ur kryssrutan bredvid rubriken.


Ange datum

Längst till höger finns fält för att ange för vilken period Du vill se fakturor.
Datumen avser Fakturadatum.


Diagram

Dashboarden kommer efterhand att utökas med fler diagram för att ge en bättre överblick över verksamheten.

Diagrammen finns uppdelade på två flikar överst på sidan, Faktura och Kontering.


Faktura

Diagrammet Fakturor i steg visar hur många fakturor som finns i respektive steg, med fakturadatum i intervallet som angivits överst på sidan. 1. Klicka på en stapel och en lista med aktuella fakturor visas.
 2. Klicka på en faktura i listan för att titta på den.


Kontering

Diagrammet Konterat belopp visar hur mycket som har konterats på vald kombination av dimensioner.

Siffrorna avser definitivbokade fakturor inom det intervall av fakturadatum som angetts överst på sidan.


 1. Börja med att välja bolag, endast de bolag som är valda överst på sidan finns valbara i droplisten.
 2. Välj vilken dimension Du vill se.
 3. Välj ett värde genom att klicka på en stapel.
 4. En droplist för att välja en till dimension visas.
 5. Upprepa punkt 2-3 till dess Du har den kombination av dimensionsvärden Du vill se.
 6. Klicka på knappen Visa fakturor för att visa en lista med de fakturor som är konterade med den aktuella kombinationen.


För att ändra värden klickar man på krysset vid den dimension man vill ändra på och väljer en annan stapel.