Kundportal

Sök orderinfo

Klicka på ikonen Orderinfo i den svarta kolumnen för att öppna ett sökformulär där Du kan söka efter all information ang artikelrader och ordrar.

För att ikonen ska synas måste användaren tillhöra en roll som har kön Utredning kopplad till sig.Börja med att välja bolag i droplisten, endast de bolag som har aktiverat ordermatchning finns valbara i listan.

Ange sedan ett eller flera sökvillkor i fälten till vänster på formuläret, * och % kan användas som wildcards och klicka på Sök

De sökvillkor som finns valbara är samma som på formuläret Sök order som öppnas från fakturafönstret och bestäms i administrationsverktyget (Systemkonfiguration-Import-Inköpsintegration-Artikelrad order) vid uppsättning av systemet.