Kundportal

Skapa och ta bort konteringsmallar

Konteringsmallar används för att enkelt kontera fakturor som har en återkommande kontering. Dessa kan skapas och tas bort både direkt i MediusGo eller i Administrationsverktyget. Hur du använder mallar vid kontering kan du läsa mer om i kapitlet Använda konteringsmallar.


MediusGo

Skapa konteringsmallar

Öppna en faktura och kontera den på det sätt du vill att mallen ska se ut och klicka sedan på knappen Mallar ovanför konteringsraderna.

 1. Ett formulär öppnas där du klickar på fliken Skapa mall och väljer alternativet Ny mall
 2. Välj om mallen ska vara en Användarmall, dvs tillgänglig bara för dig, eller om det ska vara en Allmän mall, dvs tillgänglig för alla användare. Behörighet för att skapa Allmänna mallar sätts på rollformuläret.
 3. Ange ett namn på den nya mallen
 4. Konteringen från fakturan som mallen kommer att skapas med visas i sektionen Konteringsrader.
 5. Tryck OK för att spara.


Ändra konteringsmallar

Vill du ändra en befintlig mall skapar du en kontering på en faktura och klickar sedan på knappen Mallar ovanför konteringsraderna.

 1. Ett formulär öppnas där du klickar på fliken Skapa mall och väljer alternativet Ändra en befintlig mall
 2. Välj om mallen du ska ändra är en Användarmall, dvs tillgänglig bara för dig, eller om är en Allmän mall, dvs tillgänglig för alla användare. Behörighet för att skapa/ändra Allmänna mallar sätts på rollformuläret.
 3. Välj den mall du vill ändra i droplisten Befintlig mall.
 4. Konteringen från fakturan som mallen kommer att skapas med visas i sektionen Konteringsrader.
 5. Tryck OK för att spara.


Ta bort konteringsmallar

Ta bort en mall genom att först öppna formuläret via knappen Mallar.

 1. Välj fliken Skapa mall
 2. Markera alternativet Ändra en befintlig mall.
 3. Välj aktuell mall i droplisten Befintlig mall.
 4. Klicka på Ta bort.


Konteringsmallar i Administrationsverktyget


Skapa konteringsmall

Gå till Verksamhetsregler - Konteringsmallar och klicka på överst på sidan.

På formuläret ska följande anges:

FältBeskrivning
MallnamnAnges det namn som används när mallen hämtas.
AnvändarnamnNamn på den person mallen tillhör (om typen användarmall valts).
Malltyp
Allmän mallMalltypen kan användas av samtliga användare som finns i aktuellt bolag. 
AnvändarmallMalltypen kan endast användas av den person som är vald i droplisten Användarnamn.
Administrativ mallMalltypen kan endast användas av fakturaadministratörer i stegen Ankomstregistrering och Utredning.
Hämta konteringsrader från befintlig konteringsmallI arbetsbesparande syfte kan man välja en befintlig konteringsmall i droplisten som man sen lätt kan modifiera till en ny konteringsmall.
KonteringsraderHär anges den kontering mallen ska ha på samma sätt som kontering sker i MediusGo.
Valbara radtyper:
 • Kostnadsrad: %-sats av fakturans nettobelopp.
 • Kostnadsförd moms: %-sats av fakturans momsbelopp konterat på kostnadskonto
 • Avdragsgill moms: %-sats av fakturans momsbelopp konterat på momskonto
 • Öresavrundning: Används vid ordermatchning, läs mer om detta i artikeln Administration av ordermatchning, används endast vid konteringsförslag på bolag.
 • Omvänd moms: %-sats av fakturans nettobelopp, används denna radtyp bör två rader läggas upp, en debet och en kredit.

 • Påslag: Används vid ordermatchning, läs mer om detta i artikeln Administration av ordermatchning, används endast vid konteringsförslag på bolag.

När all information om konteringsmallen är angiven sparas uppgifterna genom att klicka på Spara-knappen.


Ändra konteringsmall

 1. Gå till Verksamhetsregler - Konteringsmallar och klicka på Visa.
 2. Öppna den mall du vill ändra.
 3. Gör de ändringar du vill göra.
 4. Klicka på Spara.


Ta bort konteringsmall

 1. Gå till Verksamhetsregler - Konteringsmallar och klicka på Visa.
 2. Öppna den mall du vill ta bort.
 3. Klicka på Ta bort.