Kundportal

Kolumner

Du kan själv välja vilka kolumner som ska visas i de olika fönstren. 

För att ställa in detta klickar Du på knappen  i den svarta menykolumnen.

 1. Välj fliken Kolumner på formuläret som öppnas.
 2. I droplisten väljer Du vilket fönster som ska ändras, de som finns valbara är:
  • Arbetskö
  • Sökresultat
  • Buntvisning, arbetsköfönstret
  • Buntvisning, sök
 3. Bocka i de kolumner du vill se och ändra ordning på dessa med knapparna Upp och Ner.  
 4. Klicka sedan på Spara och Stäng.
 5. För att ändringarna ska införas behöver Du logga ut och in igen.