Kundportal

Mobila Arbetsköfönstret

Arbetsköfönstret i mobila gränssnittet består av två flikar, en för fakturor i steget Sakgranskning och en för fakturor i steget Attest

Markera de fakturor du vill godkänna och klicka på Godkänn i nederkant av fönstret. Om någon av fakturorna inte går att godkänna kommer ett meddelande om detta och fakturan kommer att öppnas.


Ersättare och gruppköer

I droplisten under ditt namn överst på sidan visas namnet på personer du är ersättare för och de gruppköer du har tillgång till. Klicka på ett av könamnen och fakturorna i den kön visas.


Här finns också alternativet Byt orientering vilket används för att lägga kryssrutorna till vänster eller höger om fakturalistan. 



Skicka till Utredning

Vill du skicka en eller flera fakturor till utredning markerar du dessa i listan och klickar på den gula knappen Utredning i nederkant på fönstret. En ruta kommer upp för att skriva meddelande innan fakturan skickas vidare.