Kundportal

Rapporter

Allmänt

För att kunna använda rapportfunktionen i MediusGo krävs att användaren via någon av dennes roller har behörighet att se rapporter. Se vidare i hjälpavsnittet för Roller hur tilldelning av rapportbehörighet går till.


Öppna rapportformuläret genom att klicka på ikonen Rapporter i menykolumnen till höger i arbetsköfönstret/fakturafönstret

Följande formulär visas:

Val av typ av rapport

 Tre olika kategorier av rapporter finns att välja på:

  • Standardrapporter: omfattar ett antal fasta standardrapporter som alltid finns valbara i systemet.
  • Anpassade rapporter: möjlighet finns att skapa kundunika rapporter som kan användas direkt i applikationen. Dessa rapporter utformas enligt önskemål och tillhandahålls som konsultanpassning av MediusGo AB
  • Dashboard: se vidare i separat kapitel om Dashboard.

Standardrapporter

I systemet finns följande standardrapporter:

StandardrapportInnehåll
Ej preliminärbokade fakturorVisar samtliga fakturor som importerats i systemet som ännu inte har blivit preliminärbokade. Undantag: Rapporten listar INTE fakturor i arbetskön Felkö vid import
Preliminärbokade ej definitivbokade fakturorVisar samtliga fakturor som har preliminärbokats men inte definitivbokats.
Förfallna fakturorVisar samtliga aktiva (ej avslutade) fakturor i systemet som är förfallna till betalning.
StegVisar samtliga fakturor i valt steg i flödet. Aktuellt steg för rapporten kan väljas via droplisten med följande alternativ. 
  • Automatiska steg innebär att alla fakturor som finns i steg i systemet som processas automatiskt kommer att visas.
  • Administration innebär att alla fakturor i centrala gruppköer i systemet kommer att visas (Leverantörsregistrering, Ankomstregistrering, Utredning, etc.)
Välj därefter att visa rapporten genom att klicka på knappen Visa rapport längst ner på sidan.
AnvändareVisar samtliga fakturor hos vald användare i systemet.
Användare kan väljas via knappen vid fältet Användare som visar följande formulär för sökning av användare:
Ange användares signatur, efternamn eller förnamn (* kan användas som wildcard för sökning på del av efternamn etc.). Klicka på Sök för att se resultatet. Markera en användare i listan och klicka på OK
GruppköVisar samtliga fakturor hos vald gruppkö i systemet. Gruppkö kan väljas via knappen vid fältet Gruppkö som visar motsvarande formulär för sökning som i exemplet för användare ovan.

Välj bolag som rapporten ska omfatta

Om det finns fler än ett bolag i systemet måste först bolag väljas innan rapport kan hämtas. Bolaget väljs överst på sidan genom att flytta bolag från rutan Tillgängliga bolag till rutan Valda bolag.

Genom att använda de enkla pilarna flyttas markerade bolag och genom att använda de dubbla pilarna flyttas samtliga bolag. Om bara ett bolag finns kommer detta automatiskt att föreslås.

Presentation/hantering av rapportresultatet

Kolumner som presenterar rapportens resultat

Via ikonen Inställningar, i den svarta kolumnen i arbetsköfönstret, går det att välja vilka kolumner som ska visas vid presentation av ett sök/rapportresultat.

Öppna rapportresultat i Excel

Genom att välja knappen Excel, kan utdata från rapporten öppnas direkt i Microsoft Office - Excel. Om Inkludera konteringsrader vid är markerad förs även konteringsraderna över till Excel för varje faktura.

Öppna faktura i rapport

Fakturorna som listas i en rapport kan öppnas genom att klicka på fakturan i listan.

I öppnad faktura från rapport kan all fakturainformation visas/läsas, ingen information kan redigeras. Om resultatet visas i Excel finns en länk till fakturabilden längst till höger på varje rad.