Kundportal

Hur fungerar tolkningen?

När en faktura kommer till oss för tolkning så körs den först genom en maskinell tolk som letar efter värden, till exempel fakturanummer, belopp, bankuppgifter etc utifrån en mall som finns uppsatt för just den leverantören.


Första gången det kommer en faktura från en specifik leverantör så finns ingen mall, då byggs denna upp manuellt och det behövs sedan ett antal fakturor från den leverantören innan tolken är optimerad. Skulle sedan leverantören byta layout på fakturan så måste mallen göras om och optimeras på nytt.


Efter att den maskinella tolkningen är gjord så verifieras varje faktura manuellt av en fysisk person, detta för att hitta eventuella fel som tolken gjort.


När fel på tolkningen rapporteras in optimeras mallen för att undvika att samma fel uppstår igen.