Kundportal

Handlägga fakturor som ersättare

När du är ersättare för en användare och ska handlägga dennes fakturor hittar du dessa i droplisten Användare ovanför kölistan 

Välj den användare vars fakturor du ska handlägga och dennes personliga kö visas.


De rättigheter du ärver från den du ersätter är följande:

  • Bolag
  • Köer
  • Attesträttigheter, men det är din egen signatur som används på konteringsraderna
  • Rätt att se sekretessfakturor hos den du ersätter
  • Konteringsrättigheter som finns angivna på rollformulär
  • Ändra kontering i kontroll efter attest utan att attestsignaturen försvinner
  • Sätta Betalspärr på faktura


Du behåller din egen sökbehörighet och dina egna administrationsrättigheter.