Kundportal

Manuell registrering av bilagor i efterhand

Allmänt

I MediusGo finns en funktion för att registrera bilagor vilka inkommer i efterhand (efter att fakturan som bilagorna tillhör är skannad och importerad). Funktionen innebär att bilagorna skannas i valfri skanner och lagras på en fördefinierad katalog på servern (Sökväg till aktuell katalog anges i administrationsverktyget).

Möjlighet finns att, i administrationsverktyget, skapa flera köer för registrering av bilagor om man exempelvis vill ha olika köer för olika bolag.

I systemet finns ett fördefinierat steg i arbetsflödet som heter Manuell fakturaregistrering med funktion för att både registrera fakturor manuellt och för att registrera bilagor i efterhand.

Fakturorna i detta steg visas i arbetskön med samma namn, eller i de extra köer för manuell registrering som skapats, en eller flera roller måste därmed ges behörighet till dessa köer

Registrera bilaga

Klicka på arbetskön Manuell fakturaregistrering.

På höger sida av arbetsköfönstret visas information om hur många skannade bilagor som finns att registrera.

Klicka på knappen Koppla bilagor för att öppna registreringsformuläret.

Vid öppnande av registreringsformuläret visas ovanstående fönster, första bilagan i katalogen visas automatiskt.

Söka och ange vilken faktura som bilagan ska kopplas till 

Styrande begrepp för att ange vilken faktura som en given bilaga ska kopplas till är följande alternativ:

  • Fakturanr
  • Leverantörsid
  • Fakturaid
  • Bolag

För att bläddra framåt/bakåt bland de skannade (och ännu inte kopplade) bilagorna används knapparna ovanför bilden.

  • Klick på < -knappen innebär växling till närmast föregående bild
  • Klick på << -knappen innebär växling till första bild
  • Klick på >> -knappen innebär växling till sista bild
  • Klick på > -knappen innebär växling till nästa bild