Kundportal

Felkö för fakturaimport

När en faktura importeras till MediusGo genomförs en del logiska kontroller som ställs in i administrationsverktyget. Om något värde i fakturainformationen bryter mot dessa regler hamnar fakturan i "Felkö för fakturaimport". I samma kö hamnar dessutom fakturor som har ett felaktigt bolagsnamn, dvs ett namn som inte finns upplagt i systemet. Felkön är möjlig att filtrera utifrån bolag via droplisten "Bolag" överst på sidan.

Två olika alternativ finns för att visa fakturor som saknar eller har felaktigt bolag:

  • Samtliga felaktiga fakturor kan visas i samma felkö. Vill man se fakturor med felaktigt bolag bockar man i den kryssrutan ovanför listan.
  • En separat felkö kan användas där alla fakturor med felaktigt bolag hamnar. Läs mer om hur du sätter upp detta i artikeln Uppsättning av Felkö felaktigt bolag.

Vilket alternativ som används styrs av inställningar i administrationsverktyget.


Fakturorna i båda köerna behandlas på samma sätt, klicka på en faktura i listan och följande formulär öppnas (vilka fält som visas ställs in i administrationsverktyget):

I rutan Felmeddelanden överst på sidan visas varför fakturan fastnat i denna kö, ändra dessa värden och klicka på Skicka och fakturan importeras och behandlas som övriga fakturor. 

Om något av de värden som är angivna som felaktiga ändå ska vara kvar bockar man i rutan "Utför ej logiska kontroller av fakturadata" innan man klickar på Skicka.