Kundportal

Kontering av fakturor

Allmänt

När fakturorna kommer in fakturahanteringssystemet har de flesta redan påförts en automatkontering.

Detta görs genom att matcha bolag/leverantör och referens i kombination. Läs mer om detta i kapitlet Konteringsförslag.

Kontering kan utföras i flera av fakturastegen beroende på hur MediusGo har konfigurerats.


För att kontera en faktura måste den först öppnas genom att klicka på det blå fakturanumret i Arbetsköfönstret.


Redigera rader

Det finns flera olika sätt att kontera en faktura:

 • Skriv in konteringsvärdena direkt.
 • Börja skriva ett värde och välj ett alternativ i listan som kommer upp.
 • Börja skriva en beskrivning och välj ett alternativ i listan som kommer upp.
 • Använd sökformuläret som öppnas genom att trycka alt+enter eller dubbelklicka i konteringsfältet.
  Sökning kan ske på del av värde eller beskrivning samt klick på Sök-knappen.
 • Använd en konteringsmall
  • Skriv mall i kontofältet och välj mall i listan.
  • Klicka på knappen Mallar ovanför konteringsraderna.
 • Kopiera kontering från föregående faktura
  • Skriv föregående i kontofältet och konteringen från den senaste fakturan kopieras.
  • Välj faktura under sektionen Föregående fakturor och klicka på Kopiera kontering
 • Kopiera föregående konteringsrad
  Använd Shift+Enter i kontofältet för att kopiera föregående konteringsrad. Ev. periodisering och meddelande följer med.
 • Skriv vanligaste i kontofältet så hämtas den vanligaste konteringen från den leverantören i aktuellt bolag.
 • Istället för att skriva in aktuellt belopp i beloppsfältet går det att skriva en procentsats så räknar programmet själv ut beloppet.
 • Det går även att använda beloppsfältet som en kalkylator genom att ange tecknen +, -, * och /.


Skapa ny konteringsrad och förflyttning mellan raderna

Som standard används Tab-tangenten för att förflytta markören till höger, när sista fältet (sakgr) är passerat skapas automatiskt en ny tom rad. Alternativt kan ny rad skapas direkt (oavsett var markören står på aktuell rad) genom att slå Enter. Det är möjligt att byta så att man istället flyttar markören med Enter, detta görs genom att klicka på kugghjulet bredvid rubriken Konteringsrader och markera alternativet Använd Enterknapp som Tabknapp.

Systemet räknar hela tiden ut vad som finns kvar av beloppet att kontera, och föreslår resterande belopp på den nya raden.

Förflyttning mellan befintliga rader sker med Pil upp/Pil ner samt Tab/Shift+Tab.


Ta bort konteringsrader

Borttag av icke-komplett konteringsrad sker med ESC-knappen.

Befintlig konteringsrad på fakturan tas bort genom att klicka på knappen med krysset längst till vänster på konteringsraden.


Sambandskontroller

Om särskilda sambandskontroller finns upprättade i ekonomisystemet flyttas dessa kontroller även över till MediusGo. Följande typer av kontroller stöds:

 • Obligatoriska fält markeras med gult.
 • Icke tillåtna fält att ange är grå.
 • Valfria fält att ange är vita.

Se exempel nedan:


Meddelanden

Det är möjligt att skriva ett meddelande på varje konteringsrad genom att placera markören på aktuell rad och sedan klicka på knappen Meddelande ovanför konteringsraderna. Skriv meddelandet på formuläret som öppnas och klicka OK

Att det finns ett meddelande på raden visas genom en knapp med en pratbubbla till vänster på aktuell konteringsrad . 

Klicka på den knappen för att öppna meddelandet och ta bort meddelandet genom att radera texten på formuläret. 

OBS! Dessa meddelanden visas endast på konteringsraderna och inte i sektionen Meddelanden.