Kundportal

Hur har fakturan kommit in?

Om det upplevs som att en faktura kommit in sent eller till fel bolag och ni använder extern tolkning och verifiering (Scancloud) via MediusGo är det enkelt att kolla informationen på fakturan.


Fakturor som tolkas via Scancloud har en lodrät text i vänsterkant som talar om när fakturan anlände till tolkningen, om den är skannad av Er (Extern) eller av skanningspartner.


Om fakturan är mailad så visas avsändar- och mottagaradress. Det är mottagaradressen som avgör vilket bolag fakturan kopplas till i MediusGo.


Markera och kopiera texten och klistra sedan in den i t.ex. programmet Anteckningar eller Word så är den lättare att läsa.